Biti – što i kako… Ovako!

1. Makni IDEALE – ideali sklepani u glavi su mreža koja te ulovi i drži. Samo se zapitaj: koliko živiš sebe a koliko živiš neke ideale? Ako ti je život usran, izbriši ideale.

2. Ne vjeruj nikom dok nisi načisto!

3. Ništa ne dođe preko noći. Snaga duha se gradi!

4. Ne postoji dobro ni zlo, postoji samo ugodno i neugodno. Mnogi ljudi ne žive sretno jer se boje prekršiti ideale, samonametnute norme i standarde.

5. Pošalji u pičku materinu sve, i samog sebe i oslobodi se te započni živjeti to što doista jesi a ne neke zamišljene šprance koje ti vijugaju u umu

6. Ljudi su govna dok ne dokažu suprotno.

7. Radi u sebi rastapanje mentalnih i emotivnih navika, postigni blaženstvo u duhu sjedinjenjem sa Životom.

8. Bog je živa Ljubav, živo Svjetlo, živo uživanje u duhu. Bog nije pekmezasti seronja i vođa plačljivaca nego duhovnih snagatora.

9. Patnja je psihički proljev. Ukloni uzrok patnje!

10. Svrha čovjeka je da živi radosno a ne da ratuje i bori se. Živi sebe i nećeš patiti. A da bi živio sebe, prvo se očisti unutrašnjih priljepaka.

11. Ni misli ni osjećaji nemaju vlast nad tobom. Otpili to!

S ljubavlju Snježana

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.