Garancija sreće – Upisati u srce božju volju

Garancija sreće – Upisati u srce božju volju

 

Božji zakon slobode i ljubavi je zaštita oko naše duše, jer tako ego ne može rovariti i praviti cirkus proizvodeći patnju i ludilo!

Psalam 51, 19.- Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože nećeš prezreti.

Izreke 3, 1.-3.- Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka čuva moje zapovijedi, jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo. Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga.

Izreke 4, 4.- i mene je on učio i govorio mi:“Zadrži moje riječi u svojem srcu, poštuj moje zapovijedi, i živjet ćeš.

Izreke 40, 20.-23.- Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama. Ne gubi ih nikad iz očiju, pohrani ih usred srca svoga. Jer su život onima koji ih nalaze i ozdravljenje svemu tijelu njihovu. A svrh svega, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život.

Izreke 6, 20.-23.- Sine moj, čuvaj zapovijedi oca svoga i ne odbacuj nauka matere svoje. Priveži ih sebi na srce zauvijek, ovij ih oko svoga grla; da te vode kada hodiš, da te čuvaju kada spavaš i da te razgovaraju kad se probudiš.

Izreke 7, 1.-3.- Čuvaj, sine, riječi moje, i pohrani moje zapovijedi kod sebe. Čuvaj moje zapovijedi, i bit ćeš živ, i nauk moj kao zjenicu oka svoga. Priveži ih sebi na prste, upiši ih na ploči srca svoga:

Psalam 51, 12.-15.- Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svog svetog duha ne uzmi od mene! Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim! Učit ću bezakonike tvojim stazama, i grešnici tebi će se obraćati.

Ponovljeni zakon 6, 6. – Ove zapovijedi, što ti ih dajem danas, neka ti budu u srce upisane!

Ponovljeni zakon 11, 1.-  Utisnite dakle ove zapovijedi moje u srce svoje i u dušu svoju! Privežite ih kao znak na ruke svoje i nosite ih kao spomenak na čelu!