Maharišijevi citati o duhovnosti

Maharišijevi citati o duhovnosti

NIKADA NE ONEČIŠĆUJEMO NAŠ DUH LOŠIM MISLIMA. Ako je tkogod rekao štogod, to je njegova stvar, njegova odgovornost. Ako je korisna za nas, uživamo u tome, prihvaćamo je, mislimo o tome, djelujemo s time i od toga dobivamo korist. Ako nije korisna ili uzdižuća za nas, mi o tome ne mislimo ponovno, ne usmjeravamo pozornost na to.

 

MJERA RASTA DUHOVNOSTI nije porast u smislu odmaka ili odricanja ili manjega uključivanja u svijetu ili manjega zanimanja za svijet. Kriterij rasta duhovnosti je KOLIKO RASTEMO U MIRU, U SNAZI, U MUDROSTI, U STVARALAŠTVU, U SREĆI; koliko rastemo u kreativnosti, u mudrosti, u sreći. To su kriteriji zbiljskoga rasta u duhovnosti. Živite zajedno. Pomažite jedni drugima u poteškoćama. UVIJEK ZRAČITE ISTINU. Uvijek zračite LJUBAV. Uvijek zračite MIR. A na kraju istina će sama slaviti.

 

Nema te teškoće koju dovoljno ljubavi ne bi moglo prebroditi, nema te bolesti koju dovoljno ljubavi ne bi moglo izliječiti, nema tih vrata koja dovoljno ljubavi ne bi moglo otvoriti, nema toga ponora koji dovoljno ljubavi neće premostiti, nema toga zida koji dovoljno ljubavi neće srušiti, nema toga grijeha koji dovoljno ljubavi neće iskupiti. Bez obzira koliko se teskoća ukorijenila, bez obzira koliko je pogrješka velika – dovoljno ljubavi će to razriješiti. Ako biste samo mogli dovoljno voljeti, bili biste najsretnija i najmoćnija bića na svijetu.

 

Dan za danom, uzgajamo naše umove dubokom tišinom našega vlastitoga bitka. To nije inertna tišina kamena, već stvaralačka tišina same biti našega bića. Jedinica kolektivne svijesti je SVIJEST POJEDINCA. Samo putem pojedinčeve svijesti može se poboljšati KOLEKTIVNA SVIJEST. Nitko ne može podići razinu svijesti druge osobe. Pomoć u obliku obavijesti i vođenja mogu ponuditi oni koji poznaju stazu, ali odgovornost za uzdizanje razine pojedinačne svijesti leži u samoj osobi. Svaki pojedinac/pojedinka mora izabrati vlastitu stazu i UZDIĆI SEBE VLASTITIM NASTOJANJEM.

 

Drugi najviše mogu otkriti mudrost pojedinačnoga i kozmičkoga života, te nadahnuti da se uspostavi koordinacija između sebe i sveopćega stanja bitka. ODGOVORNOST se ne može nekome dati, može se samo na sebe preuzeti. Svatko je sam sebi odgovornost. Izaberite što želite biti. Svatko je svoja vlastita odgovornost, a odgovornost je ta da prije nego što ovaj tjelesni ustroj prestane funkcionirati, mora se školovati i uzgajati da nam dade SVIJEST koja će nam dati VJEČNI ŽIVOT. Sve ostalo je manje važno.

 

Beskonačno stanje života može se i mora se steći i radi toga se mora njegovati vlastiti ustroj redovitom vježbom meditacije. Ne temelji svoj život na sviđanju i nesviđanju ili hirovima drugih. Ono što si u životu – uživaš li ili patiš, tvoja je vlastita odgovornost. Budi redovit u meditaciji i NE ODGAĐAJ svoje težnje za uzdizanjem vlastite svijesti. Nikada ne smanjujte svoju meditaciju. Jer svaki djelić koji oduzmete od toga, istu količinu oduzimate od svoje sreće i uspjeha. Ne žrtvujte nikada svoju meditaciju radi novca. Postajemo uspješni u životu tako da činimo druge uspješnima. Svatko traži priliku za rast. Ako smo iskreno radosni i puni iskrene ljubaznosti i ljubavi za cijeli svijet, primamo ljubav sa svih strana. Svijet je onakav kakvi smo mi. VRIJEME JE DA POMAKNEMO PLANINE.