Ništa?

Ništa?

Kada sam ništa,
Samo radost ostane.
Kada mene nema,
Ima me najviše.

Ništa si i ti,
Samo sanjaš da si nešto.
Kao i ja,
U ovoj igri boja.

Tko si i što si,
Nemaš pojma.
Jesi ime ili prezime,
Jesi godina ili izgled.

Tko si kada si ništa?