Povratak Bogu – našem Izvoru

Povratak Bogu – našem Izvoru

Mir iznutra dolazi kroz predanost Svevišnjem. Blago onom tko osvijesti svoju grešnu prirodu i zazove Boga u svoje srce! Takav čovjek, ma koliko nesavršen bio, biva OPLEMENJEN BOGOM i napreduje u duhovnom razvoju!

 

Sveti spisi govore o ljudskoj prirodi.

Naša ljudska priroda je toliko prljava da je jedini način za izbavljenje i spasenje naše duše bilo da Bog intervenira slanjem spasitelja, pomazanika božjeg, u svijetu poznatog kao Isus Krist, kroz kojeg stiže duhovna energija koja OSLOBAĐA.

 

Tisućama godina je Bog slao svoje avatare kako bi spasio čovjeka! Ljudska duša je Bogu mnogo DRAGOCJENA. No, ljudi su odvajanjem od Boga postali PAPAPURUŠA – pali čovjek.

Mi smo kvarni, oštećeni i ne postoji čovjek bez grijeha. Sam po sebi, svojom snagom uma NITKO ne može očistiti se – jedino uz pomoć božanske sile i ČISTE DUHOVNE INTELIGENCIJE može doći do transformacije.

 

Mi smo puni požude, pohlepe, ljubomore, laži, straha, nagona, ludila, prljavih grešnih namjera, posesivni, egocentrični, umišljeni… Dobro nam je samo kad nam se ugađa. Jurimo za užitkom, za stjecanjem, i jako puno glumimo.

 

To je naša ljudska priroda – niži ego kako sveti spisi opisuju srce čovječje. To nisam ja izmislila – sve vam piše u svetim spisima koji su autoritet jer su nadahnuti svetim duhom pisali o tome posvećeni ljudi! A i činjenice dokazuju da su sveti spisu debelo u pravu. Čista ISTINA!

 

Bez duhovnog buđenja nema istinske sreće! Đabe nekom što misli o sebi da je fin i krasan a drugi ne valjaju – to je samoprevara! Ako čovjek nije dotaknut Bogom, i dalje ostaje samo đubre od čovjeka i podložan palim duhovima da ga rešetaju. Jasno piše u SVETOM PISMU da je život bez Boga smrt, ma koliko ti mislio da si živ – mnogi hodaju i žive kao duhovni mrtvaci. Naslađuju se sobom, izgledom, novcem, uspjehom a duh im je zagušen egom – to su mrtvaci koji hodaju.

Čitajte svete spise i tražite istinu! NANOVOROĐENJE U DUHU JE JEDINO ŠTO SE RAČUNA!

 

Možemo mi fantazirati, buniti se, bjesniti protiv ISTINE koliko god nam volja, ali to neće promijeniti ISTINU o nama i našoj grešnoj prirodi i sudbini.

Naša prava priroda je u Bogu skrivena, tu se trebamo VRATITI. A ta radost koju naša duša doživi kad se vrati IZVORU je NEOPISIVA, ničim se ne može usporediti.