Širokoumnost i uskoumnost

Mogu klanjati sa muslimankama, pravoslavkama i katolkinjama bez ikakvog problema. Mogu slaviti Boga na arapskom, aramejskom Isusovom jeziku, mogu na sanskritu. Mogu ići u crkvu, u džamiju, u hram. I uvijek mi bude dobro slaviti Boga SVEVIŠNJEG ma gdje to bilo. Pod drvetom, u čamcu, na drvetu, na krovu, u podrumu – svugdje. Nemam problem s ničim. Mogu pjevati Hare Kriste, Slava Isusu, Hare Rama Hare Krišna, La ilahe Ilalah. Zato što ZNAM značenje, zato što ZNAM da je SVEVIŠNJI GOSPOD jedan jedini. No, ljudi su uskoumni, ubili bi te najradije, razapeli. Pojeli. Zato što ne mogu podnijeti tvoju SLOBODU. Moraju nekako braniti svoj umni zatvor u kojem su zapeli.
Volim obred – klanjanje. Ima ovdje jedna mala katolička crkva za tihovanje, moja omiljena, i tu ponekad klanjam. U pravoslavlju to nazivaju metanije. U Islamu rade dnevno 5 klanjanja. Ja ne brojim kad se klanjam Gospodu. Velika je duhovna sila u klanjanju, kao i molitvi “Gospode Isuse Kriste sine Božji, pomiluj me.”
—————–
Bogu se klanjam ali ljudima nikad! Mogu do jednom biti kao tepih, kao krpa, kao otirač ako je to u višu svrhu. No, ako to nečije srce nije također oplemenjeno skrušenošću i duhovnom poniznošću, taj će misliti da si ko zna što, ljiga neka, neki prevarant, neka sotonjara, samo zato što si ponizan prema njemu i prostro si srce i čistu ljubav pred njim, i osoba te pregazi radi njegovog nečistog ega. A ti ustvari samo postao sluga da bi prenijeo nečiju ranjenu dušu u zdraviju zonu a ovaj to pojma nema. Kad osoba prizdravi, lupi te toljagom po leđima i gleda na tebe kao na govno! To vam je tako. Sve je to dobro. Mi znamo da je lažno ja ustvari taj sotona koji ODVAJA. Mnogo zbrke su unijele razne teorije religije, pa se suština usput izgubi.
Zato treba naći zlatnu sredinu, onaj tko može. Pogotovo ako si uključen u duhovnost. Energetika je nešto drugo. Duhovnost NIJE isto što i religioznost. Energetika nije isto što i religioznost i duhovnost. Jednom autu je dovoljno da ima gorivo, ako je prazan rezeorvar neće voziti. POSTAVITI STVARI na svoje mjesto.
————–
Širokoumnost i uskoumnost
Postoje širokoumni ljudi koji nisu UKALUPLJENI, slobodni su od projekcija. Uskoumni ljudi imaju koncepte. Kad se susretnu širokoumni i uskoumni nastaje problem, kad-tad. I mi to znamo. Kao što znamo da je svaki problem rješiv u ZRELO VRIJEME.
Svatko MORA proći svoju karmu. Pogotovo je teško onima koji se cijeli život posvećuju. E njih na lomaču! Njima se traže mane! Njima se traže grijehe! Njih se osramoti! Ali samo ako možeš! Jer to su ljudi koji ništa ne skrivaju, to su ponizni ljudi koji se kaju što su živi. To su ljudi koji u mravu gledaju Bogu. U kamenu! U svakom atomu. Što možeš učiniti onome tko se sebe odrekao? NIŠTA! Možeš samo pripaziti što ti radiš jer su oni duboko u Svevišnjem – što god njima radiš direktno Bogu radiš.
RAZLUČI dakle: religija je jedno, duhovnost je drugo, energetika je treće. A one rijetke primjerke kroz koje Bog živi NE DIRAJ, za tvoje dobro.
Tako to kažu Sveta Pisma!
Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.