Tako je divno biti živ

Mi smo stvoreni za LJUBAV. Naša Duša upija ljubav i širi ljubav. Ljubav je sveta, nježna, čista… Tako nevina, ljupka, ljekovita. Sve je stvoreno u ljubavi, iz ljubavi i za ljubav!

Mi smo djeca Ljubavi. Taj Život u nama je ljubav sama po sebi. Cijeli svijet je izraz ljubavi, svaka biljka, životinja, čovjek, tlo, rijeke – sve baš sve je izraz ljubavi i slika tvorca. I sve služi višoj svrsi, Priroda se brine o svemu putem svojih zakona. Ta ljubav Prirode nas hrani i poji, naša Velika Majka. Mi smo dijelovi božanskog bića i kupa nas svojom ljubavlju, svaki put kad udahnemo i izdahnemo, primamo i dajemo.

Ljubav nam se nikad ne uskraćuje, neizmjerno nam se daje. Posvuda je oko nas i u nama je. Grije našu dušu i naša tijela, u našim je venama, plućima, mozgu, crijevima. Opazimo tu ljubav u nama i proširimo je u svaku našu stanicu. Budimo CJELOVITI unutar polja Ljubavi koje nas obavija izvana i iznutra.

Snaga Ljubavi je moćna. Otkrijmo tu moć ljubavi i proslavimo Život.

 

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.