Velika Majka u nama – spas ljudskog roda

Da nije one Velike Majke u nama, bili smo kao zombiji!

Elementi i svojstva moraju biti u ravnoteži, koliko god do nas stoji.

Neki ljudi su me odavno, kroz moj posao naučili da su na nižoj razini jako ZABORAVNI, pogani, nezahvalni i slijepi! Skloni IZVRTANJU ISTINE I INFORMACIJA! Višestruko KORISTOLJUBIVI na nedopušten način, iz energetskog ugla gledanja.
Himna ovog ego-doba je: “ja vidim i volim samo sebe”.

Ljudi na višoj razini uma su PREDIVNI, poštuju čisto ZNANJE I PRIRODNE SILE znajući da bez harmoničnih ELEMENATA I SVOJSTAVA nema ni sretnog života.

Zato do mene mogu doći samo oni koje mi Energija ŽIVOTA pošalje, pa ako me i nagaze svojim konceptima i nižim stanjima, neka nagaze – ionako plate moje duboko zalaganje oko njih, razmjene mora biti u svemu! Ponekad mi Život pošalje jako komplicirane zadatke, mogla bih roman napisati što sam sve vidjela i prošla za ovih 37 godina rada s ljudima! Ponekad se treba i prilagoditi kako bi karmički čvorovi pukli da se oslobodi što je zarobljeno mentalnim obrtajima.

Svaki od nas je priča za sebe, samo, neki su slobodna priča a neki su zarobljena priča koju tek treba transformirati iz olova u zlato.
Da nije one Velike Majke u nama, bili smo kao zombiji!

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.